Propozycja

09.30.12

NieczA?sto otrzymujA? propozycjA? przeprowadzenia spotkania dla nauczycieli pracujA?cych z autystycznymi dzieciakami. Kiedy sama byA?am uczestnikiem kursu przygotowujA?cego mnie do pracy z GrzeA?kiem zastanawiaA?am siA?, co chciaA?abym na nim usA?yszeA?, kogo spotkaA?, czy w ogA?le moA?liwe jest nauczenie siA? spA?dzania czasu z moim wA?asnym dzieckiem.A?SzeA?A? lat temu byA?am na takim kursie jedynym nauczycielem-rodzicem i szybko przekonaA?am siA?, A?e nie zawszeA?moje wyobraA?enia o wspA?A?pracy ze specjalistami byA?y spA?jne z ich wyobraA?eniem o wspA?A?pracy ze mnA? , jako rodzicem.A?Niby kaA?dy z nasA?powinien dA?A?yA? do tego samego celu a okazywaA?o siA?, A?e kaA?dy z nas w drodze do niego rozmijaA? siA? z tym co waA?ne. ZaczynaliA?my myA?leA? nie o tym, jak mierzyA? siA? z przeszkodami, ale jak ich nie spotykaA?. Wiele razy okazywaA?o siA?, A?e wystarczyA?a krA?tka dyskusja, by rozwiaA?y siA? nagromadzone na temat nas-rodzicA?w mity. To spotkanie byA?o dla mnie niesamowicie waA?nym doA?wiadczeniem, bo od niego zaczA?A?o siA? tak naprawdA? nasze oswajanie autyzmu. To na kursie spotkaA?am ludzi, ktA?rzy podpowiadali mi, jak radziA? sobie z wieloma trudnoA?ciami, gdzie zapukaA? do drzwi, jak nabraA? siA?. Kilka znajomoA?ci podtrzymujA? z radoA?ciA? do tej pory, wielu spotkanym tam ludziom bA?dA? wdziA?czna za to, A?e dali mi wskazA?wki i naA?adowali baterie, z ktA?rych do dzisiaj czerpiA?. UdziaA? w takimA?kursie, jako sA?uchacz to jednak nie to samo, co bycie wykA?adowcA?. WykA?adowcA?-rodzicem. To jak wiwisekcja, opowiadanie o najgA?A?biej skrywanych emocjach. Czy warto? Po co? Minusem sA? emocje, ktA?re zawsze towarzyszA? mi, gdy opowiadam o GrzeA?ku. To nie sA? emocje negatywne, ale czasami wyziera gdzieA? smutek, jakiA? zawA?d, niespeA?nienie. Nie chcA? , aby ktokolwiek odebraA? mojA? opowieA?A? o nim, jako przygnA?biajA?cA?, bo takA? nie jest! PotraktowaA?am wiA?c to spotkanie z nauczycielami, jako szansA? na opowiedzenie o emocjach, trudnoA?ciach, szansach, jakie daje nam rodzicom przeA?ywanie autyzmu wspA?lnie z naszymi dzieA?mi. LiczA?, A?e uda mi siA? przekazaA?, jak waA?na dla rodzicA?w jest wspA?A?praca z nauczycielami, zrozumienie, wymiana doA?wiadczeA?, sA?A?w, chwila spA?dzona na rozmowie o naszym dziecku. Jak waA?ni sA? nauczyciele, terapeuci, ktA?rzy dajA? nam-rodzicom energiA? lub wysysajA? jA? w mgnieniu oka. Niech bA?dzie to spotkanie dajA?ce szansA? nauczycielom na zrozumienie naszych trosk i czasami bzdurnych lA?kA?w, ktA?re potrafi rozwiaA? jedno wypowiedziane sA?owo. Wczoraj nie mogA?am zasnA?A? do 3.30 nad ranem. Tyle pomysA?A?w kA?A?biA?o siA? w mojej gA?owie. PrzejrzaA?am wiele materiaA?A?w. ObejrzaA?am kilka filmA?w. CieszA? siA?, A?e bA?dA? mogA?a opowiedzieA? o tym, co jest w moim A?yciu waA?ne.

"A?ycie jest warte walki" Andrzej Wolski, kurs kwalifikacyjny 2007r.

"A?ycie jest warte walki" Andrzej Wolski, kurs kwalifikacyjny 2007r.

Zostaw komentarz


siedem − 3 =

WP-SpamFree by Pole Position Marketing

Currently you have JavaScript disabled. In order to post comments, please make sure JavaScript and Cookies are enabled, and reload the page. Click here for instructions on how to enable JavaScript in your browser.