Archive for marzec, 2009

Starcie number one

03.31.09

Pierwsza A�cieA?ka do Miejskiego ZarzA�du OA�wiaty zostaA�a wydeptana. Rozmowa miA�a, ale z mojej strony stanowcza. Tak mi siA� przynajmniej wydaje. Zapytam KrzyA�ka. Tak, potwierdza A?e byA�o stanowczo, ale taktownie. :) PoinformowaA�am nasze wA�adze o problemie, nad ktA?rym chyba nikt jeszcze nie zaczA�A� siA� gA�owiA�. ZapytaA�am o moA?liwoA�A� utworzenie dodatkowego oddziaA�u dla dzieci, ktA?re bA�dA� mieA� podobny problem (pismo w gotowoA�ci do zaniesienia oczekuje na druk). I nastA�piA�o starcie pierwsze. Na razie tylko zbliA?ono miecze. Utworzenie oddziaA�u integracyjnego wiA�A?e siA� z odrzuceniem podaA� okoA�o 5 dzieci (tyle moA?e znaleA?A� siA� w grupie integracyjnej). Zdrowy egoizm podpowiedziaA� mi, A?e zupeA�nie mnie to nie frapuje, bo nie jest to mA?j problem. Przedszkoli w naszym mieA�cie jest 20. Dzieci w tych przedszkolach - 2463. Tylko 2 z nich posiadajA� oddziaA�y integracyjne. Pierwsze ma pod swojA� opiekA� okoA�o 25 dzieci z orzeczeniami, drugie okoA�o 10. Z matematycznych obliczeA� wynika, A?e dzieci przebywajA�ce w oddziaA�ach integracyjnych stanowiA� 1,4% wszystkich przedszkolakA?w. Nie jest to problem na skalA� A�wiatowA�, prawda? Ale moje dziecko i kaA?de inne posiadajA�ce orzeczenie jest tym, ktA?re powinno otrzymaA� specjalistyczne wsparcie. Rodzice powinni takie wsparcie otrzymaA� rA?wnieA?. Nie potrzebujemy, aby mA?wiono nam co musimy i co powinniA�my. To akurat wiemy najlepiej, bo zawsze ludzie “obok” wiedzA� wiA�cej o naszych potrzebach. :) Moje odczucia po rozmowie? Pozytywne. W naszym przedszkolu zA�oA?yliA�my pismo i potwierdziliA�my kopiA�. Oczekujemy na rozmowA� z dyrektorem.

“Na krawA�dzi nieba” Fatiha Akina

03.30.09

DzieA� zaczyna dobiegaA� koA�ca.A� Noc to pora wyciszenia i snu. Tak moA?na by wyczytaA�, w jakichA� mA�drych ksiA�A?kach o higienie A?ycia. Ja jednak znowu nie zasnA�. Tyle co fruwaA�am w powietrzu uskrzydlona sukcesami GrzeA�ka a juA? dzisiaj skrzydA�a podciA�te. DowiedziaA�am siA�, A?A� nie zostanie przyjA�ty do oddziaA�u integracyjnego przedszkola, ktA?re wybraA�am. Za duA?o dzieci z orzeczeniami, za maA�o miejsc. Za duA?o dzieci z odroczonym obowiA�zkiem szkolnym , o ktA?rych zapomniano. Pozostaje nam integracja w obecnym przedszkolu, ale i to nie bA�dzie proste. Opinia o normie rozwojowej moA?e byA� problemem. Czy ktoA� sA�yszaA� o takiej paranoi??? Jak moA?na nie cieszyA� siA� z rozwoju dziecka? MoA?na. Okazuje siA�, A?e dziecko w grupie specjalnej jest duA?o bardziej opA�acalne. Chyba tylko o to chodzi. Przyjdzie wyjA�A� miecz i tarczA�. Czeka mnie walka. Tym razem nie odpuszczA�. Nie pozwolA� na wmA?wienie sobie, A?e widzA� mniej niA? widzA�. Nie wiem, jak moA?A� siA� to skoA�czyA�, ale walczA� o moje dziecko, a kaA?da matka wie, A?e w takiej walce mogA� paA�A� ofiary. Tym razem nie bA�dzie to GrzeA�, ja ani moja rodzina. A staA�am na krawA�dzi nieba. ZapomniaA�am tylko, jak A�atwo spaA�A� z tej wysokoA�ci.

/Film prod.niemieckiej, aleA�z wA�tkami tureckimi. kto byA� w Turcji, moA?e odbyA� tA� podrA?A? na nowo. Refleksyjne kino z piA�knA� muzykA�. Polecam. Mariolce dziA�kujA� za wyrwanie z domu :) http://www.youtube.com/watch?v=CrBGzFt7fZQ&feature=relatedA�/

Stowarzyszenie “WciA�A? mA�odzi”

03.27.09

Starcem jest ten, kto chce nim byA�. To odwieczna prawda i nikt temu nie zaprzeczy. A we mnie wciA�A? ukrywa siA� nastolatka, ktA?ra chichocze, A�mieje siA� peA�nA� gA�bA�, A�piewa na gA�os w samochodzie, cieszy siA� z lepienia plastelinA�… WciA�A? muszA� liczyA� ile mam lat, bo najzwyczajniej nie przywiA�zujA� do tego wagi. No i od wczoraj licznik przeskoczyA� na 38 :)A� A jeszcze tak niedawno przeA?ywaA�am swojA� osiemnastkA�, dwudziestkA�, trzydziestkA�. ZbliA?am siA� do magicznej czterdziestki. Podobno wtedy bA�dA� siA� dziaA�y cuda! Cha cha cha!A� Kiedy ja dorosnA�!