Archive for marzec, 2009

Starcie number one

03.31.09

Pierwsza A?cieA?ka do Miejskiego ZarzA?du OA?wiaty zostaA?a wydeptana. Rozmowa miA?a, ale z mojej strony stanowcza. Tak mi siA? przynajmniej wydaje. Zapytam KrzyA?ka. Tak, potwierdza A?e byA?o stanowczo, ale taktownie.A?:) PoinformowaA?am nasze wA?adze o problemie, nad ktA?rym chyba nikt jeszcze nie zaczA?A? siA? gA?owiA?. ZapytaA?am o moA?liwoA?A? utworzenie dodatkowego oddziaA?u dla dzieci, ktA?re bA?dA? mieA? podobny problem (pismo w gotowoA?ci do zaniesienia oczekuje na druk). I nastA?piA?o starcie pierwsze. Na razie tylko zbliA?ono miecze. Utworzenie oddziaA?u integracyjnego wiA?A?e siA? z odrzuceniem podaA? okoA?o 5 dzieci (tyle moA?e znaleA?A? siA? w grupie integracyjnej). Zdrowy egoizm podpowiedziaA? mi, A?e zupeA?nie mnie to nie frapuje, bo nie jest to mA?j problem. Przedszkoli w naszym mieA?cie jest 20. Dzieci w tych przedszkolach - 2463. Tylko 2 z nich posiadajA? oddziaA?y integracyjne. Pierwsze ma pod swojA? opiekA? okoA?o 25 dzieci z orzeczeniami, drugie okoA?o 10. Z matematycznych obliczeA? wynika, A?e dzieci przebywajA?ce w oddziaA?ach integracyjnych stanowiA? 1,4% wszystkich przedszkolakA?w. Nie jest to problem na skalA? A?wiatowA?, prawda? Ale moje dziecko i kaA?de inne posiadajA?ce orzeczenie jest tym, ktA?re powinno otrzymaA? specjalistyczne wsparcie. Rodzice powinni takie wsparcie otrzymaA? rA?wnieA?. Nie potrzebujemy, aby mA?wiono nam co musimy i co powinniA?my. To akurat wiemy najlepiej, bo zawsze ludzie a??oboka?? wiedzA? wiA?cej o naszych potrzebach.A?:) Moje odczucia po rozmowie? Pozytywne. W naszym przedszkolu zA?oA?yliA?my pismo i potwierdziliA?my kopiA?. Oczekujemy na rozmowA? z dyrektorem.

a??Na krawA?dzi niebaa?? Fatiha Akina

03.30.09

DzieA? zaczyna dobiegaA? koA?ca.A? Noc to pora wyciszenia i snu. Tak moA?na by wyczytaA?, w jakichA? mA?drych ksiA?A?kach o higienie A?ycia. Ja jednak znowu nie zasnA?. Tyle co fruwaA?am w powietrzu uskrzydlona sukcesami GrzeA?ka a juA? dzisiaj skrzydA?a podciA?te. DowiedziaA?am siA?, A?A? nie zostanie przyjA?ty do oddziaA?u integracyjnego przedszkola, ktA?re wybraA?am. Za duA?o dzieci z orzeczeniami, za maA?o miejsc. Za duA?o dzieci z odroczonym obowiA?zkiem szkolnym , o ktA?rych zapomniano. Pozostaje nam integracja w obecnym przedszkolu, ale i to nie bA?dzie proste. Opinia o normie rozwojowej moA?e byA? problemem. Czy ktoA? sA?yszaA? o takiej paranoi??? Jak moA?na nie cieszyA? siA? z rozwoju dziecka? MoA?na. Okazuje siA?, A?e dziecko w grupie specjalnej jest duA?o bardziej opA?acalne. Chyba tylko o to chodzi. Przyjdzie wyjA?A? miecz i tarczA?. Czeka mnie walka. Tym razem nie odpuszczA?. Nie pozwolA? na wmA?wienie sobie, A?e widzA? mniej niA? widzA?. Nie wiem, jak moA?A? siA? to skoA?czyA?, ale walczA? o moje dziecko, a kaA?da matka wie, A?e w takiej walce mogA? paA?A? ofiary. Tym razem nie bA?dzie to GrzeA?, ja ani moja rodzina. A staA?am na krawA?dzi nieba. ZapomniaA?am tylko, jak A?atwo spaA?A? z tej wysokoA?ci.

/Film prod.niemieckiej, aleA?z wA?tkami tureckimi. kto byA? w Turcji, moA?e odbyA? tA? podrA?A? na nowo. Refleksyjne kino z piA?knA? muzykA?. Polecam. Mariolce dziA?kujA? za wyrwanie z domuA?:) http://www.youtube.com/watch?v=CrBGzFt7fZQ&feature=related /

Stowarzyszenie a??WciA?A? mA?odzia??

03.27.09

Starcem jest ten, kto chce nim byA?. To odwieczna prawda i nikt temu nie zaprzeczy. A we mnie wciA?A? ukrywa siA? nastolatka, ktA?ra chichocze, A?mieje siA? peA?nA? gA?bA?, A?piewa na gA?os w samochodzie, cieszy siA? z lepienia plastelinA?a?? WciA?A? muszA? liczyA? ile mam lat, bo najzwyczajniej nie przywiA?zujA? do tego wagi. No i od wczoraj licznik przeskoczyA? na 38 :)A? A jeszcze tak niedawno przeA?ywaA?am swojA? osiemnastkA?, dwudziestkA?, trzydziestkA?. ZbliA?am siA? do magicznej czterdziestki. Podobno wtedy bA?dA? siA? dziaA?y cuda! Cha cha cha!A? Kiedy ja dorosnA?!