Archive for czerwiec, 2009

Nowe kA?ody pod nogi?

06.25.09

JeA?li jeszcze ktokolwiek miaA? nadziejA?, A?e w terapii i rehabilitacji dzieci niepeA?nosprawnych coA? zmieni siA? na lepsze, powinien przestaA? trzymaA? siA? tej myA?li. Od jakiegoA? czasu sA?yszA? w telewizji o tym, jak to dzieciom pomaga siA?, jak siA? o nie paA?stwo troszczy. Niedawno wchodzA?c do kilku miejsc, gdzie bywamy z Grzesiem natknA?A?am siA? na plakat z adresami instytucji, stowarzyszeA?, poradni itp., ktA?re wspierajA? rodzicA?w dzieci z autyzmem. Najpierw powoli przeczytaA?am nagA?A?wek, potem wziA?A?am do rA?ki ulotkA? i jeszcze raz przeczytaA?am. RobiA?am to jeszcze tego dnia kilkakrotnie, bo nie wierzyA?a w to co czytam. Nie chciaA?o mi siA? wierzyA?, A?e tyle osA?b chce mi pomA?c a ja o tym nie wiem! OkazaA?o siA? , A?e to nie brak czytania ze zrozumieniem, ale moje doA?wiadczenie przeszkadzaA?o mi w przyjA?ciu tych wiadomoA?ci za prawdziwe. Na liA?cie znalazA?y sie instytucje, ktA?re oA?wiadczaA?y mi osobiA?cie, A?ea?? Grzesiu bA?dzie caA?y czas objA?ty opiekA?, bo bA?dzie prowadzona jego dokumentacjaa??, A?e a?? nie bA?dA? komentowaA? polityki miasta dotyczA?cej braku zniA?ek dla naszych dzieci a??a?? KaA?dego dnia doA?wiadczam niemocy wynikajA?cej z braku dostA?pnoA?ci do terapii dla mojego dziecka ze wzglA?du na brak pieniA?dzy, brak czasu, odlegA?oA?A? od oA?rodkA?w, czas oczekiwania na diagnozy i wyniki badaA?. WiA?kszoA?A? z wymienianych terapii pA?atna jest z naszych kieszeni. Co z tego, A?e jestem ubezpieczona. Ubezpieczenie nie zakA?ada tak naprawdA? zachorowania. To tylko nam siA? tak wydaje. Rok przedszkolny dobiega koA?ca a ja wychodzA? z informacjA? o zmianach przepisA?w dotyczA?cych wczesnego wspomagania. ZwrA?A?cie uwagA? na nazwA?. Wczesne wspomaganie to wczesne reagowanie, na samym poczA?tku. To minimalizowanie skutkA?w. Czy moA?na mA?wiA? o wczesnym wspomaganiu u dzieci w wieku 6 lat??? Nie doA?A?, A?e Grzesiek ma przyznane 4 godziny takich zajA?A? na miesiA?c (tak na MIESIA?C!), to jeszcze w przyszA?ym roku przedszkolnym prawdopodobnie nie bA?dzie miaA? i tego, poniewaA? zmieniajA? siA? przepisy. Zgodnie z nimi osoby, ktA?re nie miaA?y wczeA?niejszego mianowania, bA?dA? mogA?y pracowaA? z naszymi dzieA?mi tylko jeA?li skoA?czA? studia podyplomowe w ww zakresie. Zaraz przypomina mi siA? moja historia, kiedy straszono nas brakiem zatrudnienia jeA?li nie skoA?czymy studiA?w po studium nauczycielskim. Uwierzcie mi. Niczego nowego na tych studiach nie poznaA?am. Praktyki nauczyA?y mnie najwiA?cej. ResztA? musiaA?am poznaA? na wA?asnej skA?rze. Dlaczego osoba z dobrym podejA?ciem do mojego dziecka nie moA?e z nim pracowaA?? Ja siA? na to godzA?. Ja tego chcA?. Powiem wiA?cej, bA?dA? zabiegaA? aby miaA?a wiA?cej zajA?A?. Niestety ja, jako rodzic nie mam tu nic do powiedzenia. Nikt nie pyta mnie jak sobie bA?dA? radziA?. Tak jak powiedziaA?a Kasia z A?ywca : kim nie jest mama dziecka niepeA?nosprawnegoa?? Niestety najrzadziej jest po prostu mamA?. Dyrekcja zaproponowaA?a mi wA?A?czanie Grzesia do grupy integracyjnej systematycznie, powoli. DostaA?am do rA?ki artykuA?, abym poczuA?a siA? wtajemniczona w planA?:) Jestem jak najbardziej za. Szkoda, A?e nie dziaA?o siA? to juA? rok wczeA?niej zgodnie z obietnicami wrzeA?niowymi. Jeszcze kilka dni mA?ody bA?dzie chodziA? do przedszkola. Potem zasA?uA?one dla wszystkich wakacje. Dla niego oznaczajA? pracA? w domu. BA?dzie mA?gA? dA?uA?ej pospaA?, postaramy siA? nadrobiA? zalegA?oA?ci w wizytach na placu zabaw, moA?e nareszcie pomalujemy na duA?ych arkuszach papieru na balkonie?

hpim0964-small

ZeszA?oroczne wakacje.

Dla zainteresowanych:

Kwalifikacje do prowadzenia zajA?A? wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, ktA?ra ukoA?czyA?a:

1)A?studia magisterskie na kierunku psychologia albo studia wyA?sze na kierunkuA?pedagogika lub pedagogika specjalna,w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiadaA?przygotowanie pedagogiczne
2) studia magisterskie na kierunku psychologia albo studia wyA?sze na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukoA?czyA?aA?studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

kwalifikacje do WW ma teraz logopeda lub rehabilitant ktA?ry jest po:

- psychologii (w zakresie WW) lub pedagogice sp (w zakresie WW) lub

- psychologii (z dodatkowo ukoA?czonymi studiami podypl z WW) lub pedagogice specjalnej (z dodatkowo ukoA?czonymi studiami podypl z WW).

Ale jeA?li A?jest zatrudniony przez mianowanie (najpA?A?niej do w dnia 1.09.09 )toA?zachowuje dotychczasowe kwalifikacje
Samo ukonczenie oligo , surdo czy tyflo uprawnieA? nie daje.
A? 27. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejA?cia w A?ycie rozporzA?dzenia na
podstawie mianowania, ktA?rzy speA?niali wymagania kwalifikacyjne na podstawie
dotychczasowych przepisA?w, zachowujA? nabyte kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela.
A? 28. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejA?cia w A?ycie rozporzA?dzenia, ktA?rym
na podstawie dotychczasowych przepisA?w uznano ukoA?czony kierunek (specjalnoA?A?)
studiA?w za zbliA?ony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajA?A?,
zachowujA? nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie
szkoA?y lub rodzaju placA?wki.

/za Magdalenkaaa78 z portalu dzieci sprawnych inaczej/

Wakacyjne wyprzedaA?e

06.22.09

Zapraszam wszystkich na wyprzedaA? zawartoA?ci naszych szaf, pA?A?ek, szuflad, pudeA?, zakamarkA?w, pawlaczy i miejsc odkrytych przypadkiem. BA?dziecie mogli obejrzeA? i kupiA? przedmioty ktA?re:

  • nie mieszczA? siA? w ww miejscach
  • straciA?y sentymentalnA? wartoA?A?
  • potrzebujA? nowych wA?aA?cicieli
  • moga stanowiA? A?rA?dA?o radoA?ci dla innych
  • a??.. (tu naleA?y wpisaA? wA?aA?ciwe sA?owa )

JeA?eli poszukujecie jakiejA? ksiA?A?ki, przedmiotu - pytajcie. ByA? moA?e jesteA?my jego wA?aA?cicielami, ale nie wiedzieliA?my, A?e ktos go potrzebuje. Jesli dziA?ki temu moA?emy kogoA? uszczA?A?liwiA? - wystawimy go natychmiast. Znajdziecie tu: ksiA?A?ki, maskotki, fataA?aszki, bizuteriA? (srebrny drut, drucik Rayera, szklane paciorki lub ceramika- na zamA?wienie zrobiA? wg wzoru), kasety ( moA?e ktoA? jeszcze sA?ucha! tak jak do niedawna ja :), pA?yty CD, kasety DVDa?? Opowiedzcie o tych aukcjach znajomym, bo dzieki Wam zbieramy fundusze na zakup ruchomego alfabetu dla GrzeA?ka oraz kolejne zajA?cia logopedyczne. O powakacyjnych planachA?w kolejnym poA?cie. Pozdrawiam wieczorowA? porA?.

http://www.arson.pl/index.php?products=product&prod_id=49 Tutaj moA?ecie poczytaA? wiA?cej o alfabecie i innych pomocach wykorzystywanych do pracy z Grzesiem przez naszA? logopedA? - paniA? AlA?. Oj przydaA?oby siA? niektA?re z nich mieA? .

Zapraszamy na aukcje:A?http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1723800

Wakacyjnie

06.22.09

Jeszcze nie tak dawno dzieliA?am siA? z Wami radoA?ciA? zaklepania miejsca na wakacje. I byA?a to taka odlegA?a chwila. A teraz juz niedA?ugo, juA? za moment zacznA? siA? dla mnie najprawdziwsze na A?wiecie wakacje! A?eby tylko nie padaA? deszcz, bo po kilku dniach mam go juz po dziurki w nosie. SzykujA? listA? niepotrzebnych rzeczy, ktA?re koniecznie trzeba ze soba zabraA? i dA?ugaA?nA? - z ksiA?A?kami, ktA?re zgromadziA?am na pA?A?ce w oczekiwaniu na tzw. czas wolny. Pomoce dla Grzesia pokserowane, zalaminowane, pogrupowana. Teraz trzeba je posegregowaA?, poopisywaA? i zastanowiA? siA? nad jakimA? planem dziaA?ania. Wakacyjny plan dydaktyczny, czyli jak uczyA? siA? w sposA?b A?atwy i przyjemny dla wszystkich. MA?ody jeszcze biega do przedszkola, bo ja w szkole dopinam wszystko na ostatni guzik, Krzysiek przyzwyczaja siA? do chodzenia obunA?A?A?:) a Ewa spA?dza bA?ogie chwile z przyjaciA?A?kA? i jej mamA? w Zawoi. ZupeA?nie nieplanowany wyjazd. Nam wydawaA?o siA?, A?e bA?dziemy mieli tyle wolnego czasu. Oj naiwni!A? Tak wiA?c zanim siA? dopnie ostatnia walizka bA?dA? nadganiaA? zalegA?oA?ci w pisaniu. Tyle jest do opowiedzenia!

hpim3178

Tak sA?oA?ce zachodziA?o w majowych DA?bkach :)