Archive for marzec, 2011

Poszkoleniowo

03.31.11

Limonkowy pA�aszcz wyjA�ty z szafy. Balerinki w szaro-czarnA� krateczkA� z uroczA� kokardkA� zaA�oA?one na nogi. Wiosna za oknem. Miniony weekend przyszA�o mi jednak spA�dziA� nie na gA?rskich A�cieA?kach a na szkoleniu czego, wspominajA�c pogodA�, zupeA�nie nie A?aA�ujA�.
Organizator: Lobus, Sucha Beskidzka
ProwadzA�cy: Prodeste, Opole
Miejsce: Sucha Beskidzka
Temat: Techniki edukacyjne i wychowawcze w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.
Czas trwania: 2 dni
Nie ukrywam, A?e motorem napA�dowym byA�a wiedza o piktogramach, planach aktywnoA�ci i moA?liwoA�A� spotkania ze znajomymi. Tymi z realu i tymi ze A�wiata wirtualnego.
PodsumowaA�am co juA? o planach aktywnoA�ci wiem:
- uczy samodzielnoA�ci, daje poczucie kontroli nad czasem i przestrzeniA�
- ma byA� pomocny, dostA�pny, atrakcyjny, przemyA�lany, w miarA� moA?liwoA�ci niezmienny
- powinien stanowiA� stabilnA� dla dziecka strukturA�
- moA?e byA� oparty na konkretach, zdjA�ciach, piktogramach, PEC-sach itp.
- moA?e byA� planem konkretnych czynnoA�ci (np. mycia rA�k, korzystania z ubikacji, ubierania siA�), zajA�A� (np. plan sekwencji stymulacyjnych, zajA�A� terapeutycznych), planem dnia, tygodnia, albumem aktywnoA�ci (np. do wyboru przez dziecko jako sposA?b na zaplanowanie wolnego czasu)
WaA?nym elementem planowania czasu jest uA?ywanie timera, ktA?ry daje dziecku oraz rodzicowi informacjA� o zbliA?ajA�cym siA� koA�cu, bA�dA? zakoA�czeniu czynnoA�ci zarA?wno tej miA�ej, jak i tej niespecjalnie lubianej.
Bardzo podobaA�a mi siA� czA�A�A� dotyczA�ca redukowania i zmiany zachowaA� trudnych. Wiele razy zadawano nam pytanie, jakie zachowania u GrzeA�ka sA� tymi trudnymi i musiaA�am siA� nieA?le nagA�owiA�, A?eby coA� wymyA�liA�. Spojrzenie na nie uA�atwiA�y mi zadane przez prowadzA�cych pytanie “Dlaczego dane zachowanie jest dla nas trudne?”.
Wszystko staje siA� ciut prostsze, jeA�li pomoA?emy sobie planem.
- Opisz dane zachowanie tak jasno, A?eby czytajA�cy mA?gA� je sobie wyobraziA�.
- Zapisz czas trwania pojedynczego zachowania.
- OkreA�l, czy to zachowanie jest nowe, utrwalone, od jak dawna trwa.
- ZastanA?w siA�, czy iloA�A� zachowaA� wzrasta czy maleje w ostatnim czasie.
- Czy podejmowano prA?by wyciszenia go?
- Komu zaleA?y na jego eliminacji?
- Czy jakoA�A� A?ycia po jego eliminacji, zmniejszeniu ulegnie poprawie?
- Czy zachowanie zagraA?a zdrowiu dziecka lub otoczeniu?
Warto ustaliA�, co poprzedza zachowanie trudne, co je wywoA�uje oraz co dzieje siA� po jego wyciszeniu. Taka obserwacja moA?e pomA?c nam ustaliA� czynniki, ktA?re je wywoA�ujA� oraz ustaliA� strategiA�. Prosty system. Wydaje mi siA� moA?liwy do skonfrontowania z naszA� wiedzA� o dziecku. IdA�c tym tropem stwierdzam, A?e w naszym towarzystwie Grzesiek nie przejawia A?adnych zachowaA� trudnych. Nic co robi nie zagraA?a jego zdrowiu, nie jest niebezpieczny dla otoczenia. OczywiA�cie nie jest dzieckiem idealnym :) Czasami jest zbyt aktywny i wtedy chciaA�oby siA� go potraktowaA� jakA�A� KropelkA�. Czasami produkuje dA?wiA�ki, ktA?re przy setnej powtA?rce mogA� wywoA�aA� zachowanie trudne u mnie. Na szczA�A�cie zniknA�A�y dziwne wyginania nA?g w kostkach przy atakach sporadycznych zA�oA�ci. WyglA�daA�o to makabrycznie, bo miaA�am wraA?enie jakby zaraz miaA�a zA�amaA� siA� jego noga. Podawanie witaminy D3 zlikwidowaA�o problem. Nasza pani neurolog trafiA�a najprawdopodobniej w sedno i chwaA�a jej za to.
Terapeuci Prodeste podkreA�lali istotnA� rolA� systemA?w motywacyjnych, jako wspomagajA�cych system wychowawczy. ZwrA?cili uwagA� na wiele sytuacji, ktA?re zamiast motywowaA� - demotywujA� do podejmowania dziaA�aA�. CzA�sto ustalamy zasady, ktA?re dla dziecka sA� nieczytelne (np. mA?wimy - bA�dA? grzeczny, posprzA�taj pokA?j, co dla dziecka jest komunikatem zbyt ogA?lnym, nic nie znaczA�cym). Dobieramy nagrody, ktA?re nie majA� wartoA�ci dla dziecka lub stajA� siA� karA�. Nie ustalamy marginesu bA�A�du zakladajA�c, A?e aby zbobyA� nagrodA� dziecko musi wywiA�zaA� siA� w 100% z zaA�oA?onego planu.A� Nagrody sA� zbyt odlegA�e w czasie przez co stajA� siA� maA�o atrakcyjne. Wszystko to moA?na odnieA�c rA?wnieA? do nas - dorosA�ych :) i jakie staje siA� to proste.
Niedziela przebiegA�a w temacie wymagaA� oraz oceniania ucznia z autyzmem, co sprawiA�o problem. O ile w teorii potrafiA�ysmy wskazaA� co jest a co nie dobre , o tyle samo ustalenie kryteriA?w ocen byA�o dA�ugo dyskutowane. DuA?o A�atwiej jest, kiedy ma siA� do pomocy zaangaA?owany zespA?A�. Tak wA�aA�nie byA�o. Gorzej, jeA�li w szkole nauczyciele nie rozumiejA� problemu. ZapytaA�am, jak przekonaA� niektA?re osoby pracujA�ce z Grzesiem do wspA?lnej strategii, do kontynuacji terapii. Niestety odpowiedA? nie byA�a tA� jakiej oczekiwaA�am, choA� spodziewaA�am siA�. Nie moA?na nikogo do pracy zmusiA�. NiektA?rzy nauczyciele zbyt osobiA�cie potraktowali zarzut braku wspA?A�pracy, choA� A�wietnie wiemy, A?e sA� nauczyciele ktA?rzy nie pracujA� z peA�nym zaangaA?owaniem oraz tacy sami rodzice. Nie chcA� jednak odpowiadaA� ani za jednych, ani za drugich. ChiaA�abym, A?eby moja praca nie szA�a w gwizdek. ChciaA�abym wiedzieA�, co mogA� zrobiA�, aby Grzesiek lepiej funkcjonowaA� tam, gdzie nie mogA� z nim byA�. Tylko szczera rozmowa, traktowanie siA� jako partnerA?w w terapii, dA�ugoterminowa praca, skupienie sie na dziecku moA?e przynieA�A� efekty. Na nic obwinianie siA�, udawanie. Ustalenie wspA?lnej strategii powinno byA� wyjA�ciem do jakiejkolwiek pracy z dzieckiem, na ktA?rA� obie strony liczA�. Rodzice to rA?wnorzA�dni partnerzy. 30 osA?b uczestniczA�cych w szkoleniu jest szansA� dla dzieci, z ktA?rymi siA� spotykajA�. Jestem pewna, A?e nie przyjechali spA�dziA� weekendu w Suchej Beskidzkiej tylko ze wzglA�du na dobra kawA� i smaczne ciastka :)
Wykorzystam wiele pomysA�A?w w pracy z Grzesiem. Bardzo spodobalo mi siA� wykorzystanie piktogramA?w do planowania zabawy. Na pudeA�ku umieszcza siA� jej kolejne etapy np. w zabawie lalkA� - ubraA�,uczesaA�,wA�oA?yA� do wA?zka, nakarmiA�, daA� piA� itp. CieszA� siA�, A?e mogA�am na nim byA�. Jak zwykle czuA�am niedosyt wiedzy, ale tA� lukA� uzupeA�niA� pytaniami kierowanymi do GraA?yny z Lobusa, ktA?ra byA�a jego organizatorkA�. Tak zaangaA?owanych w sprawy naszych dzieciakA?w jak terapeuci z Prodeste i Lobusa chciaA�oby siA� spotykaA� na swojej drodze kaA?dego dnia.

“Asniegowe ciastko” reA?. Marc Evans

03.20.11

Czasami wpadam na film, ktA?ry zafrapuje mnie tytuA�em lub obsadA�. Ten speA�niA� obie kategorie dodatkowo przyciA�gajA�c mojA� uwagA� opisem, o przyjaA?ni mA�A?czyzny po przejA�ciach z chorujA�cA� na autyzm dorosA�A� kobietA�. WiA�kszoA�A� filmA?w mA?wi o dzieciach, stA�d ciekawoA�A� jak poradzono sobie z tematem wziA�A�A� gA?rA�.
http://www.youtube.com/watch?v=TfwoJfDx7mcA�trailer
Film nie wniA?sA� niczego nowego do mojego A�wiata o autyzmie. Nie czuA�am siA� jednak zawiedziona po jego obejrzeniu. SprA?bujcie zmierzyA� siA� z nim i wy :)

MoA?na inaczej …

03.20.11

opowiedzieA� o niepeA�nosprawnych. Bez wyciskania A�ez nad ich A?yciem, bez zbA�dnych moraA�A?w, bez wstawek o rodzicach-wybraA�cach. MoA?na pokazaA� ich jako ludzi z potrzebami - miA�oA�ci, przyjaA?ni i seksu. Jako ludzi, ktA?rzy pA�aczA� wtedy, gdy siA� wzruszajA�, klnA�, gdy siA� zA�oszczA�. MoA?na. Trzeba w nich tylko tego czA�owieka zobaczyA�. ZnalazA�am taki film. Nie wybieraA�am go z kategorii “kino o ludziach z niepeA�nosprawnoA�ciami” :D. Po prostu siA�gnA�A�am po pudeA�ko cieA�sze niA? reszta, boA�w naszej wideowypoA?yczalni najczA�A�ciej to kino studyjne. A�Film hiszpaA�ski. Kino europejskie, ktA?re daA?A� niewytA�umaczalnA� sympatiA�. HiszpaA�skie szczegA?lnie. Bohaterem jest 34-letniA�Pablo z zespoA�em Downa, ktA?ry gra samego siebie. Towarzyszy mu Maria Dolores DueA�as. Pewnie nic wam nie powie jej nazwisko, za to twarz owszem. GraA�a u Almodovara nie jeden raz. KtoA� moA?e powiedzieA�: ” ok, ale on nie jest taki jak inni z zespoA�em Downa? SkoA�czyA� studia! “. Gdyby jednak oderwaA� siA� od tej konkretnej niepeA�nosprawnoA�ci powiedzcie sami, jak czA�sto wszystkich wrzucamy do jednego wora? Ile razy traktujemy niepeA�nosprawnoA�A� na rA?wni z upoA�ledzeniem umysA�owym? W filmie przedstawione sA� zajA�cia taneczne. PatrzA�c na tancerzy czytam ich uczucia. Na nich ta muzyka oddziaA�ywuje zupeA�nie tak samo, jak na nas. Zachwycam siA� tym, co jest normalne. Czy to wA�aA�nie nie jest nienormalne??? Polecam. Obejrzyjcie koniecznie. Nie zabierajcie pudeA�ka chusteczek, ale miskA� winogron. Tak jak ja.
Przeczytajcie i obejrzyjcie:
http://www.youtube.com/watch?v=eGyAZMCUVtk&feature=relatedA� trailer
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34861,7660380,Na_ekranie_kino_Hiszpanii__Rusza_przeglad_filmow.htmlA� TydzieA� Kina HiszpaA�skiego w 2010r.
http://wyborcza.pl/1,76842,7746865,Nie_jestem_aniolkiem.html?as=1&startsz=xA� wywiad z Pablo PinedA�