Archive for luty, 2012

PA?A�rocze zamkniA�te

02.25.12

ZasA�ugujA� na baty. Wiem o tym. JeA�li otrzymujA�A�juA?A�emaile o treA�ci: “A�yjecie?”, “WrA?ciliA�cie z tych ferii?” A�to znak, A?e poraA�siA�A�odezwaA�. WrA?ciliA�my, A?yjemy. Zanim jednak o mroA?nych feriach, najpierw relacja z podsumowania 5 miesiA�cy nauki GrzeA�ka. To dla nas wszystkich byA�o nowe doA�wiadczenie.A�PrzeA?ywaliA�myA�je inaczej niA? w przypadku pA?jA�cia do szkoA�y przez EwA�. O niA� nieA�martwiliA�myA�siA�A�chyba wcale (przynajmniej taka wersja znana jest rodzinie :-) Szybko nawiA�zywaA�a kontakty, byA�a wygadana na kaA?dy temat, ciekawa A�wiata. To jej zostaA�o. Grzesiek startowaA� we wrzeA�niu czujA�c chyba nasze obawy. OkazaA�y siA� niepotrzebne. Momenty niechA�ci do wstania z A�A?A?ka nie byA�y mu obce, ale rytuaA� wstawania z przerwA� na przytulanie w naszym A�A?A?ku skutecznie go wybudzaA�. Niestety czasami musiaA� byA� w szkole okoA�o 7 rano, ze wzglA�du na nasze obowiA�zki, ale daA� radA�. W ocenie opisowej pani Beata zaznaczyA�a, A?e wywiA�zujeA�siA�A�zawsze ze swoich obowiA�zkA?w i zachowujeA�siA�A�odpowiednio wA�roA?nychA�miejscach i sytuacjach. DuA?a tutaj zasA�uga nauczycieli i pani Ewy - pomocy, ktA?ra jest bliskoA�dzieciakA?w. OminA�A� mnie lA�k widzA�c, jak bardzo dzieciA�mogA�A�liczyA�A�na ich pomoc i wsparcie. Dobrze czyta, zwA�aszcza sylabami i bardzo to lubi. Zabawy ze sA�owemA�sA�A�jednymi z jego ulubionych. Lubi zajA�cia plastyczne i muzyczne. Daje sobie radA� z klasyfikowaniem przedmiotA?w oraz przeliczaniem w zakresie 8. W bardzo wielu aktywnoA�ciach potrzebuje wsparcia i motywacji. Wiem, A?e A?adna inna szkoA�a nie daA�aby muA�moA?liwoA�ciA�rozwoju w tak nielicznej grupie a Grzesiek nieA�umiaA�byA�siA�A�w wiA�kszej odnaleA?A�. PrzekonujA� siA� kaA?dego dnia, A?e to dobry wybA?r. A�Lubi pracowaA� w ksiA�A?kach, czA�sto wyjmuje je sam i przeglA�da. W szkole nie jest anonimowy, bo nawet starsi uczniowie do niego podchodzA�,A�witajA�A�siA�,A�pytajA�A�mnie, co u niegoA�sA�ychaA�. To miA�e. W drugim semestrze zmieniA� siA� mA�odemu skA�ad zespoA�u. Z tego akurat cieszA� siA� najbardziej, poniewaA? jest bardziej wyciszony i nie potrzebujeA�dA�ugiegoA�czasu na odpoczynek po szkole. WczeA�niej bywaA�o rA?A?nie. LiczA�, A?e silniejszy zespA?lA�pociA�gnieA�i jego w gA?rA�. A czas mija tak szybko!