Archive for luty, 2012

PA?A?rocze zamkniA?te

02.25.12

ZasA?ugujA? na baty. Wiem o tym. JeA?li otrzymujA?A?juA?A?emaile o treA?ci: “A?yjecie?”, “WrA?ciliA?cie z tych ferii?” A?to znak, A?e poraA?siA?A?odezwaA?. WrA?ciliA?my, A?yjemy. Zanim jednak o mroA?nych feriach, najpierw relacja z podsumowania 5 miesiA?cy nauki GrzeA?ka. To dla nas wszystkich byA?o nowe doA?wiadczenie.A?PrzeA?ywaliA?myA?je inaczej niA? w przypadku pA?jA?cia do szkoA?y przez EwA?. O niA? nieA?martwiliA?myA?siA?A?chyba wcale (przynajmniej taka wersja znana jest rodzinie :-) Szybko nawiA?zywaA?a kontakty, byA?a wygadana na kaA?dy temat, ciekawa A?wiata. To jej zostaA?o. Grzesiek startowaA? we wrzeA?niu czujA?c chyba nasze obawy. OkazaA?y siA? niepotrzebne. Momenty niechA?ci do wstania z A?A?A?ka nie byA?y mu obce, ale rytuaA? wstawania z przerwA? na przytulanie w naszym A?A?A?ku skutecznie go wybudzaA?. Niestety czasami musiaA? byA? w szkole okoA?o 7 rano, ze wzglA?du na nasze obowiA?zki, ale daA? radA?. W ocenie opisowej pani Beata zaznaczyA?a, A?e wywiA?zujeA?siA?A?zawsze ze swoich obowiA?zkA?w i zachowujeA?siA?A?odpowiednio wA?roA?nychA?miejscach i sytuacjach. DuA?a tutaj zasA?uga nauczycieli i pani Ewy - pomocy, ktA?ra jest bliskoA?dzieciakA?w. OminA?A? mnie lA?k widzA?c, jak bardzo dzieciA?mogA?A?liczyA?A?na ich pomoc i wsparcie. Dobrze czyta, zwA?aszcza sylabami i bardzo to lubi. Zabawy ze sA?owemA?sA?A?jednymi z jego ulubionych. Lubi zajA?cia plastyczne i muzyczne. Daje sobie radA? z klasyfikowaniem przedmiotA?w oraz przeliczaniem w zakresie 8. W bardzo wielu aktywnoA?ciach potrzebuje wsparcia i motywacji. Wiem, A?e A?adna inna szkoA?a nie daA?aby muA?moA?liwoA?ciA?rozwoju w tak nielicznej grupie a Grzesiek nieA?umiaA?byA?siA?A?w wiA?kszej odnaleA?A?. PrzekonujA? siA? kaA?dego dnia, A?e to dobry wybA?r. A?Lubi pracowaA? w ksiA?A?kach, czA?sto wyjmuje je sam i przeglA?da. W szkole nie jest anonimowy, bo nawet starsi uczniowie do niego podchodzA?,A?witajA?A?siA?,A?pytajA?A?mnie, co u niegoA?sA?ychaA?. To miA?e. W drugim semestrze zmieniA? siA? mA?odemu skA?ad zespoA?u. Z tego akurat cieszA? siA? najbardziej, poniewaA? jest bardziej wyciszony i nie potrzebujeA?dA?ugiegoA?czasu na odpoczynek po szkole. WczeA?niej bywaA?o rA?A?nie. LiczA?, A?e silniejszy zespA?lA?pociA?gnieA?i jego w gA?rA?. A czas mija tak szybko!