Archive for marzec, 2012

2 kwietnia - Na niebiesko dla autyzmu

03.28.12

lampa1

Zanim skoA?czA? PaA?stwo czytaA? ten tekst, na A?wiat przyjdzie okoA?o 250 dzieci. Dwoje z nich bA?dzie miaA?o prawdopodobnie zdiagnozowane caA?oA?ciowe zaburzenia rozwojowe, w tym takA?e autyzm.

Dzisiaj ani pewnie jutro nie bA?dzie lekarstwa na autyzm, dlatego trzeba zrobiA? wszystko, A?eby osobom zA?autyzmem A?yA?o siA? lepiej. Niestety A?wiadomoA?A? spoA?eczna w kwestii autyzmu jest w Polsce bardzo niska. Jak pokazaA?a akcja a?zAutyzm - caA?e moje A?yciea??, reakcje na odmienne zachowanie osA?b zA?autyzmem bywajA? okrutne i krzywdzA?ce. Dziecko z autyzmem jest zazwyczaj oceniane jako A?le wychowane, niegrzeczne, wrA?cz rozwydrzone, a dorosA?y z autyzmem to dziwak lub a?zpsychola??.

Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem, u podstaw ktA?rego leA?y nieprawidA?owa praca mA?zgu. Osoby z autyzmem majA? problemy z mA?wieniem, postrzeganiem A?wiata, rozumieniem relacji spoA?ecznych. W odmienny sposA?b odbierajA? wraA?enia zmysA?owe. Trudno jest nam nawet wyobraziA? sobie, A?e sA?l jest kwaA?na, A?nieg parzy, a delikatne gA?askanie powoduje silny bA?l. Ale tak wA?aA?nie moA?e wyglA?daA? A?wiat osoby z autyzmem. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie A?wiata; jest po prostu inne i zasA?uguje na nasze zrozumienie.

Dlatego powstajA? inicjatywy, ktA?re majA? propagowaA? wiedzA? w kwestii autyzmu.A?JednA? z nich jestA?Aswiatowy DzieA? Wiedzy na temat Autyzmu, ktA?ry przypada naA?2 kwietnia. Fundacja SYNAPSIS, wraz z innymi organizacjami dziaA?ajA?cymi na rzecz osA?b zA?autyzmem w Polsce, bA?dzie celebrowaA?a to A?wiA?to, wA?A?czajA?c siA? w globalnA? akcjA?A?a?zZaA?wieA? siA? na niebieskoa??. W tym dniu symbolem solidarnoA?ci z osobami z autyzmem bA?dzie kolor niebieski.

2 kwietnia na niebiesko zaA?wiecA? siA?: PaA?ac Kultury i Nauki, most AslA?sko-DA?browski, gmach GieA?dy PapierA?w WartoA?ciowych w Warszawie, Zamek w Lublinie, Ratusz w Kaliszu, Manufaktura w A?odzi, Spodek w Katowicach. W iluminacji wezmA? udziaA? takA?e budynki Lighhouse i Brama PA?A?nocna zarzA?dzane przez firmA? Knight Frank. Na niebiesko rozbA?yA?nieA?Hyatt Regency Warsaw serwujA?c niebieskie koktajle Do akcji przyA?A?czyA?y siA? takA?e warszawskie Domy Towarowe Wars Sawa Junior a?? a?zGorA?ce Serce Miastaa?? stojA?ce na PasaA?u Wiecha zostanie pomalowane na niebiesko. Do organizatorA?w wciA?A? spA?ywajA? nowe deklaracje zaangazowania w przedsiewziA?cie. Obchody rozpoczniemy wraz ze startem notowaA? gieA?dowych, punktualnie o godz. 9:00 tradycyjnym uderzeniem w dzwon na Sali NotowaA? GPW.

2 kwietnia kolor niebieski da osobom z autyzmem i ich rodzinom nadziejA? na lepsze A?ycie. KaA?dy moA?e wyraziA? swojA? solidarnoA?A?: oA?wietliA? budynek na niebiesko, dodaA? niebieski kolor do ubrania, propagowaA? logo akcji w Internecie (np. na Facebooku) a takA?e wesprzeA? finansowo organizacje dziaA?ajA?ce na rzecz osA?b z autyzmem (np. przekazujA?c im 1% podatku lub darowiznA?).

Niech w ten jeden dzieA? w roku bA?dzie nam niebiesko, aby kaA?dy kolejny staA? siA? A?atwiejszy dla osA?b z autyzmem. Dowiedz siA? wiA?cej o autyzmie naA?www.synapsis.org.pl,A?www.facebook.com/fundacja.synapsis orazA?www.youtube.com/FundacjaSYNAPSIS.
A?rA?dA?o: http://www.synapsis.waw.pl/