Archive for kwiecień, 2012

Wielkanocnie

04.06.12

A?

kwiecien-2124a-medium

A?

Raz w roku tulipany stojA? na stole prA?A?A?c siA?.
Raz w roku zapach ciasta zapowiada sA?oA?ce.
Te za oknem i te w sercu.
Raz w roku baranek jest sA?odszy od cukru a zajA?c brudzi nam twarze czekoladowo.
Zastanawiam siA? wtedy, ile moA?na wycierpieA?, aby uszczA?A?liwiA? innych.
Ile bA?lu moA?na znieA?A? i wziA?A? go na swoje barki.
Jak A?yA?, by cieszyA? siA? kaA?dym dniem bez A?alu za tym, co byA? moA?e nigdy siA? nie wydarzy.
MieA? wiarA?, A?e kaA?da noc moA?e byA? tA? WielkA?.
A?e kaA?dy z nas nosi w sobie przebudzenie do A?ycia. Swoje Zmartwychwstanie.

A?yczymy Wam, abyA?cie czerpali radoA?A? z przebywania z drugim czA?owiekiem.
Kimkolwiek on jest. Za kogokolwiek siA? podaje.
BA?dA?cie gotowi na to, co przyniesie los.
Cudownie wiosennych AswiA?t!
Agnieszka & Krzysiek z resztA? czeladki