Archive for styczeń, 2013

Babcie i Dziadkowie

01.25.13

Kiedy zastanawiam siA? nad moimi babciami i dziadkami przywoA?ujA? w pamiA?ci same miA?e chwile. Wielu z nich zapewne juz nie pamiA?tam takimi, jakie byA?y naprawdA?. SA?yszA? wspA?lnie A?piewane kolA?dy, szelest papierkA?w odwijanych z lizakA?w zawieszonych na choince, pamiA?tam smak ciasta podkradanego ze stolnicy w trakcie robienia przez mojA? prababciA? i babciA? makaronu, zapach boczku wytapianego do szarych klusek, woA? papierosA?w wtykanych w szklanA? lufkA? przez dziadka. PamiA?tam jak bardzo cieszyA?am siA?, gdy mogA?am zostaA? u babci na noc i podglA?daA? filmy po dzienniku, smakowaA? schowane specjalnie na moje przyjA?cie cukierki. SA?owa “Agniesia, wnusia” brzmiA? w uszach jeszcze dziA?. RadoA?A? z wrA?czanychA?mi przez dziadka nowiutkich banknotA?w, ktA?re chowaA?am w ksiA?A?kach, aby kupiA? nastA?pne. Zapach frezji, pomidorA?w dojrzewajA?cych na parapetach i zielonych ogA?rkA?w. Kapusta kiszona pod talerzem przyciA?niA?tym kamieniem w piwnicy. Nogawki dziadka spiA?te klamerkami, gdy wsiadaA? na rower. UA?miech dziadkA?w. Winda stajA?ca miA?dzy piA?trami. Zabawy na podwA?rku. Biedronki zbierane do pudeA?ek po zapaA?kach na A?A?kach, ktA?re byA?y zakazane. Tyle piA?knych wspomnieA?.
Moje dzieci teA? bA?dA? mieA? wspomnienia dzieciA?stwa z dziadkami. Na pewno inne, bo inne jest ich dzieciA?stwo. Oby tych najpiA?kniejszych chwil byA?o jak najwiA?cej :)
Wszystkim babciom i dziadkom dziA?kujA?, A?e sA? z nami w kaA?dej chwili.

dsc08152-medium

A?

dsc08153-medium

Po Krakowie

01.25.13

Chyba po raz pierwszy bardzo obawiaA?am siA? spotkania z naszymi krakowskim terapeutkami. Film, jaki przesA?aliA?my, nie zawieraA?A? specjalnych elementA?w planu, poniewaA? pracowaliA?my nad rozwijaniem komunikacji GrzeA?ka przy pomocy PCS-A?w. MieliA?my wraA?enie, A?e Grzesiek godzi siA? na wszystko, co mu proponujemy, a chcieliA?my mieA? pewnoA?A?, A?e wie na co siA? godzi, A?e jakaA? czynnoA?A? sprawia mu przyjemnoA?A?. Jego zadaniem byA?o wybraA? aktywnoA?A?. NaszA? - pomA?c mu jA? podjA?A?. Grzesiu mA?gA? wybraA? np. basen, jazdA? na sankach, spacer, malowanie farbami, grA? na komputerze. MuszA? przyznaA?, A?e doA?A? szybko pojA?A?, o co chodzi. Czasami tylko chowaliA?my niektA?re rysunki, bo na 100% wybraA?by ten wA?aA?nie a my chcieliA?my sprawdziA?, czy da sobie radA? bez niego. No ile moA?na malowaA? farbami! :) Film nagrywaliA?my w okresie nienajlepszej formy GrzeA?ka. ByA? rozproszony, wszystkie bodA?ce byA?y waA?niejsze, nie umiaA? skupiA? siA? na “rozmowie”. Ja rA?wnieA? mu tego zadania nie uA?atwiaA?am. ChciaA?am by wypadA? jak najlepiej. Wiem, co potrafi. Niestety zadawaA?am za duA?o pytaA?, nieA?wiadomie komplikowaA?am zadanie, co powodowaA?o mA?tlik w jego gA?owie. Wielka Pardubicka to nic przy gonitwie jego myA?li zapewne! Po raz pierwszy chyba martwiA?am siA?, A?e nie tylko nie potrafiA? powiedzieA? niczego pozytywnego o jego postA?pach,A?ale nawet nie mogA? mA?wiA? o zatrzymaniu siA? . Mamy po prostu regres. Tak to odbieram. Ten stan powodujeA?we mnie frustracjA?, co na pewno nie pozostaje bez wpA?ywu na zachowanie Grzesia, ktA?ry wyczuwa nasze stany emocjonalne. Ze szkoA?y otrzymujemy sygnaA?y o odmowie wykonywania zadaA?, buncie. W domu biegnie po tornister z radoA?ciA?, ale byA?y dni, gdy odrabianie zadaA? przeciA?gaA?o siA? w nieskoA?czonoA?A?, co wystawiaA?o na prA?bA? mojA? odpornoA?A?. Nie zawsze zdawaA?am ten test :) Jak to dobrze , A?e nasze terapeutki to mA?dre kobiety. PotrafiA? uspokoiA?, konstruktywnie podbudowaA?, wskazaA? , co robimy A?le, co dobrze no i daA? wskazA?wki do dalszej pracy. Kiedy skoA?czyA?o siA? nasze spotkanie uA?miechnA?A?am siA?. OdetchnA?A?am. Chyba po raz pierwszy nie umiaA?am tryskaA? radoA?ciA? i dowcipem. CzuA?am, jak dopadA?o mnie przemA?czenie i jakaA? bliA?ej nieokreA?lona emocja. MoA?e rozczarowanie? A?e nie ma efektA?w, jakich bym oczekiwaA?a; A?e Grzesiek nie odnosi sukcesA?w edukacyjnych; A?e nie tryskam energiA? przez caA?y dzieA?; A?e A?wiadomie lub nie zdarza mi siA? uciekaA? od spA?dzania z GrzeA?kiem wolnego czasu; A?e nie jestem z nim zawsze obok… A moA?e to po prostu przemA?czenie zimowe? Wiem, A?e nie powinnam Grzesia porA?wnywaA? z innymi dzieA?mi, wiem, A?e kaA?de z naszych dzieci rozwija siA? w innym, odpowiednim dla siebie tempie. Tak, wiem, ale nie daje mi to spokoju, nie powoduje, A?e zasypiam odprA?A?ona.A?Dlatego tak bardzo cieszA? siA?, A?e nie pozostajA? z moimi rozterkami sama.A?Gdy mam trudniejszy dzieA?,A? KrzysiekA?bierze mA?odego na basen albo na spacer. Gdy i to nie pomaga piszA?, rozmawiam z innymi babkami. DziA?kujA?, sama nie wiem komu i czemu, A?e natrafiA?am na te dwie cudne kobitki, ktA?re podtrzymujA? na duchu, przytulajA? wirtualnie do serca, A?lA? sms-y i zawsze wiedzA?, co myA?lA?. CieszA? siA? na samA? myA?l, A?e niedA?ugo spotkamy siA? znowu i zabraknie nam czasu na dzienne i nocne pogaduchy. Magdy, ubA?stwiam Was!

Zimowy album

01.25.13

Jak to dobrze, A?e szkoA?a GrzeA?ka czasami organizuje konkursy. Mamy wtedy peA?nA? mobilizacjA?.A?Kiedy tylko mA?ody ma ochotA? rezerwujemy stA?A? dla papierA?w, klejA?w, noA?yczek. Fajnie, A?e mogA? pomA?c mu tak zorganizowaA? i zaplanowaA? pracA?, aby byA?a wykonana w jak najwiA?kszej czA?A?ci przez niego. Tak wiA?c kolorowaA?, wycinaA?, przyklejaA?, podpisywaA?, pomagaA? wiA?zaA?.
PowstaA? piekny album, ktA?ry zdobyA? 2 miejsce w konkursie. Yupi!

dsc08122-medium

A?

dsc08123-medium

A?

dsc08125-medium

A?

dsc08128-medium

A?

dsc08132-medium

A?

dsc08134-medium

A?

dsc08135-medium

A?

dsc08136-medium

A?

dsc08137-medium

A?

dsc08138-medium