Archive for styczeń, 2014

Emocjonalny doA�ek

01.19.14

ChciaA�bym mA?c pisaA� zawsze o pozytywach, dzieliA� siA� z Wami radoA�ciami i sukcesami GrzeA�ka. Niestety pomimo, iA? broniA� siA� jak mogA�A�przed smutkiem i bezradnoA�ciA�, przed negatywnymi emocjami , one rA?wnieA? mnie dopadajA�. Ostatnio czA�A�ciej niA? zwykle. Grzesiek napotyka na wiele trudnoA�ci, ktA?rych siA� spodziewaliA�my. Nie daje sobie rady z opanowaniem materiaA�u, ktA?ry niczym nie rA?A?ni siA� od tego, czego dzieciaki uczA� siA� w szkole masowej. W ostatnich dniach miaA� badanie Wechslerem. Podczas ferii bA�dziemy mieli 4 wizyty w Krakowie u naszych terapeutA?w, spotkanie z psychiatrA�, musimy skompletowaA� dokumenty na komisjA� ds. orzekania o niepeA�nosprawnoA�ci. Nie bA�dziemy siA� nudzili. Potem czekajA� nas trudne decyzje dotyczA�ce edukacji Grzesia. Trudne, bo nie wiemy, co dla niego najlepsze. Trudne, bo obawiamy siA� kolejnych “starA�” z systemem i uzasadnieniami typu : “nie ma pieniA�dzy”, “to nie jest jedyne dziecko wymagajA�ce pomocy”, “Chce Pani, A?eby traktowaA� Pani dziecko specjalnie”… Tak, to jest moje dziecko. Tak, chcA� czuA�, A?e moje dziecko jest zaopiekowane. Tak, chcA�, aby moje dziecko miaA�o specjalnA� opiekA�. ChcA� dla niego wszystkiego, co najlepsze.