Archive for listopad, 2014

Podsumowanie 1%

11.23.14

DA�ugo to trwaA�o, ale zakoA�czono podsumowanie 1%. DuA?o podopiecznych, duA?o pracy. Rozumiem, A?e trzeba uzbroiA� siA� w cierpliwoA�A�. I trwaA�am tak w tej cierpliwoA�ci, jak w anielskiej aurze, by po raz kolejny mA?c powiedzieA�, A?e nie wiem, co w takiej chwili powinnam zrobiA� i powiedzieA�. PowiedzieA� A�atwiej, bo to sA�owa. Tylko sA�owa. PrzecieA? moA?na coA� rzuciA� w eter a potem siA� tego wyprzeA�, prawda? Dla mnie jednak sA�owa majA� jakA�A� moc. Wypowiadasz je i czasami speA�nia siA� to, co powiedziaA�eA�. PomyA�lisz o czymA� i dalszy ciA�g przyA�ni Ci siA� nocA�. Zdarza siA� wam to czasami? Ja tak mam. TrochA� to mistyczne. ZaufaA�o nam ponad 100 osA?b. Wiele z nich to tyszanie, czyli najprawdopodobniej ludzie, ktA?rych znamy osobiA�cie. Nikt z nich nie afiszowaA� siA�, A?e przeznaczy swA?j 1% na GrzeA�ka. Nie wiemy wiA�c komu podziA�kowaA�. Wiele nazw miejscowoA�ci nic nam nie mA?wi. Nigdy tam nie byliA�my, a jednak ktoA� siA� o nas A�dowiedziaA�. SA�owa nigdy nie sA� najlepszym podziA�kowaniem, ale nie mam nic innego w zanadrzu. ChcA� A?ebyA�cie wiedzieli, A?e dziA�ki Wam znowu moA?emy kontynuowaA� to, co GrzeA�kowi sprawia radoA�A� i daje szansA� na rozwA?j - zajA�cia w wodzie, terapiA� SI oraz zajA�cia z rozwoju komunikacji. W mijajA�cym roku dziA�ki 1% mogA�am uczestniczyA� w 2-dniowym szkoleniu z protokoA�u pracy PECS, kupiA� ksiA�A?kA� - przewodnik, przygotowaA� wiele pomocy, ktA?re rozwijajA� komunikacjA� GrzeA�ka. ZakupiliA�my wiele nowych kart pracy, ktA?re moA?e wykorzystaA� w szkole i w domu. Wraz z rozpoczA�ciem nauki w nowej szkole zmieniA�o siA� wiele. ChciaA�abym opowiedzieA� tu o cudach, ale one dawkujA� siA� powoli . Trzeba na nie poczekaA� :) WaA?ne jest, A?e Grzesiek A�pi gA�A�boko i dA�ugo, A?e lubi szkoA�A�, nauczycieli, A?e chodzi tam z uA�miechem na ustach. My uA�miechamy siA� czA�A�ciej. Ten 1% to kolejny powA?d, by nie poddawaA� siA� nawet jeA�li kiedyA� przyjdA� gorsze dni. Czujemy, A?e ktoA� trzyma za nas kciuki, A?e dopinguje nas w codziennych zmaganiach. Sama myA�l o tym daje nam siA�A�. Chcemy byA�cie wiedzieli, A?e 1% nie jest jak magiczna piguA�ka, ktA?rA� moA?na autyzm przegoniA�, ale jest jak wodoodporny plaster na rany, ktA?re autyzm moA?e spowodowaA�. KaA?dy z nas chce poczuA�, A?e zrobiA� coA� dobrego. A�JeA�li jeszcze to dobro moA?e wrA?ciA�, jak bumerang, to czemu nie? DziA�kujemy Wam za to, A?e jesteA�cie. ByA�oby nam miA�o, gdybyA�cie czasami dali znaA� w komentarzach, A?e to Wy :) MA?wiA� do dziesiA�tek podczytywaczy, ktA?rzy siA� nie ujawniajA�! Zatem - do usA�yszenia i zobaczenia.

dscf1005

"-BojA� siA�. - To znak, A?e kochasz A?ycie." Paulo Coelho "PiA�ta gA?ra"

"-BojA� siA�. - To znak, A?e kochasz A?ycie." Paulo Coelho "PiA�ta gA?ra"

Zamieszanie!

11.19.14

NiepokoiliA�cie siA�. CzekaliA�cie. DzwoniliA�cie z pytaniem “co siA� staA�o, A?e przestaA�aA� pisaA�?”. Kochani moi podczytywacze. “Lecz pamiA�taj : naprawdA� nie dzieje siA� A�i nie stanie siA� nic, aA? do koA�ca”- jak mawia poeta Turnau, ktA?remu na chrzcie dano Grzegorz :) DA�ugi okres milczenia na blogu oznaczaA� moA?e wiele rzeczy, a A?adna z nich nie wrA?A?y niczego dobrego. Tym razem musieliA�my zmieniA� adres domeny. I tyle. A zamieszania, jakby ktoA� zaginA�A� w nieznanych okolicznoA�ciach! No wiA�c (nie zaczyna siA� zdania od “no wiA�c”!)…zatem wszystko juA? w porzA�dku. ProszA� o zaprzestanie trwania w odrA�twieniu, zajadanie deprechy z powodu naszego chwilowego znikniA�cia oraz zakoA�czenie wyszukiwania wszelakich wymA?wek, by siedzieA� przy kompie. Do ludzi wracaA�! Do A?ywych! A�yjemy, bronimy siA� przed marnym nastrojem , gdy za oknem deszczowo i oczekujemy :
a) zabawy andrzejkowej
b) MikoA�ajek
c) 18 urodzin Ewki - siostrzycy GrzeA�ka
d)BoA?ego Narodzenia
Wszystko miA�e, co przytrafi siA� spoza listy bA�dzie wskazane i nieoczekiwanie oczekiwane. DziA�kujemy, A?e pamiA�tacie o nas. To zobowiA�zuje.

W oczekiwaniu

W oczekiwaniu