Archive for listopad, 2014

Podsumowanie 1%

11.23.14

DA?ugo to trwaA?o, ale zakoA?czono podsumowanie 1%. DuA?o podopiecznych, duA?o pracy. Rozumiem, A?e trzeba uzbroiA? siA? w cierpliwoA?A?. I trwaA?am tak w tej cierpliwoA?ci, jak w anielskiej aurze, by po raz kolejny mA?c powiedzieA?, A?e nie wiem, co w takiej chwili powinnam zrobiA? i powiedzieA?. PowiedzieA? A?atwiej, bo to sA?owa. Tylko sA?owa. PrzecieA? moA?na coA? rzuciA? w eter a potem siA? tego wyprzeA?, prawda? Dla mnie jednak sA?owa majA? jakA?A? moc. Wypowiadasz je i czasami speA?nia siA? to, co powiedziaA?eA?. PomyA?lisz o czymA? i dalszy ciA?g przyA?ni Ci siA? nocA?. Zdarza siA? wam to czasami? Ja tak mam. TrochA? to mistyczne. ZaufaA?o nam ponad 100 osA?b. Wiele z nich to tyszanie, czyli najprawdopodobniej ludzie, ktA?rych znamy osobiA?cie. Nikt z nich nie afiszowaA? siA?, A?e przeznaczy swA?j 1% na GrzeA?ka. Nie wiemy wiA?c komu podziA?kowaA?. Wiele nazw miejscowoA?ci nic nam nie mA?wi. Nigdy tam nie byliA?my, a jednak ktoA? siA? o nas A?dowiedziaA?. SA?owa nigdy nie sA? najlepszym podziA?kowaniem, ale nie mam nic innego w zanadrzu. ChcA? A?ebyA?cie wiedzieli, A?e dziA?ki Wam znowu moA?emy kontynuowaA? to, co GrzeA?kowi sprawia radoA?A? i daje szansA? na rozwA?j - zajA?cia w wodzie, terapiA? SI oraz zajA?cia z rozwoju komunikacji. W mijajA?cym roku dziA?ki 1% mogA?am uczestniczyA? w 2-dniowym szkoleniu z protokoA?u pracy PECS, kupiA? ksiA?A?kA? - przewodnik, przygotowaA? wiele pomocy, ktA?re rozwijajA? komunikacjA? GrzeA?ka. ZakupiliA?my wiele nowych kart pracy, ktA?re moA?e wykorzystaA? w szkole i w domu. Wraz z rozpoczA?ciem nauki w nowej szkole zmieniA?o siA? wiele. ChciaA?abym opowiedzieA? tu o cudach, ale one dawkujA? siA? powoli . Trzeba na nie poczekaA? :) WaA?ne jest, A?e Grzesiek A?pi gA?A?boko i dA?ugo, A?e lubi szkoA?A?, nauczycieli, A?e chodzi tam z uA?miechem na ustach. My uA?miechamy siA? czA?A?ciej. Ten 1% to kolejny powA?d, by nie poddawaA? siA? nawet jeA?li kiedyA? przyjdA? gorsze dni. Czujemy, A?e ktoA? trzyma za nas kciuki, A?e dopinguje nas w codziennych zmaganiach. Sama myA?l o tym daje nam siA?A?. Chcemy byA?cie wiedzieli, A?e 1% nie jest jak magiczna piguA?ka, ktA?rA? moA?na autyzm przegoniA?, ale jest jak wodoodporny plaster na rany, ktA?re autyzm moA?e spowodowaA?. KaA?dy z nas chce poczuA?, A?e zrobiA? coA? dobrego. A?JeA?li jeszcze to dobro moA?e wrA?ciA?, jak bumerang, to czemu nie? DziA?kujemy Wam za to, A?e jesteA?cie. ByA?oby nam miA?o, gdybyA?cie czasami dali znaA? w komentarzach, A?e to Wy :) MA?wiA? do dziesiA?tek podczytywaczy, ktA?rzy siA? nie ujawniajA?! Zatem - do usA?yszenia i zobaczenia.

dscf1005

"-BojA? siA?. - To znak, A?e kochasz A?ycie." Paulo Coelho "PiA?ta gA?ra"

"-BojA? siA?. - To znak, A?e kochasz A?ycie." Paulo Coelho "PiA?ta gA?ra"

Zamieszanie!

11.19.14

NiepokoiliA?cie siA?. CzekaliA?cie. DzwoniliA?cie z pytaniem “co siA? staA?o, A?e przestaA?aA? pisaA??”. Kochani moi podczytywacze. “Lecz pamiA?taj : naprawdA? nie dzieje siA? A?i nie stanie siA? nic, aA? do koA?ca”- jak mawia poeta Turnau, ktA?remu na chrzcie dano Grzegorz :) DA?ugi okres milczenia na blogu oznaczaA? moA?e wiele rzeczy, a A?adna z nich nie wrA?A?y niczego dobrego. Tym razem musieliA?my zmieniA? adres domeny. I tyle. A zamieszania, jakby ktoA? zaginA?A? w nieznanych okolicznoA?ciach! No wiA?c (nie zaczyna siA? zdania od “no wiA?c”!)…zatem wszystko juA? w porzA?dku. ProszA? o zaprzestanie trwania w odrA?twieniu, zajadanie deprechy z powodu naszego chwilowego znikniA?cia oraz zakoA?czenie wyszukiwania wszelakich wymA?wek, by siedzieA? przy kompie. Do ludzi wracaA?! Do A?ywych! A?yjemy, bronimy siA? przed marnym nastrojem , gdy za oknem deszczowo i oczekujemy :
a) zabawy andrzejkowej
b) MikoA?ajek
c) 18 urodzin Ewki - siostrzycy GrzeA?ka
d)BoA?ego Narodzenia
Wszystko miA?e, co przytrafi siA? spoza listy bA?dzie wskazane i nieoczekiwanie oczekiwane. DziA?kujemy, A?e pamiA?tacie o nas. To zobowiA?zuje.

W oczekiwaniu

W oczekiwaniu