Jak pomóc

zdjeciedofundacji

logofundacji

APEL O POMOC

Szanowni Państwo,

Fundacja dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zwraca się z prośba o pomoc dla Grzesia Majkuta.

Grzesiu jest dzieckiem autystycznym, które dzięki intensywnej terapii ma szansę na bycie bardziej samodzielnym. Specjaliści, z którymi pracuje podkreślają jego potencjał i zauważają, jakie postępy zrobił do tej pory. Autyzm jest zaburzeniem, na które niestety nie wynaleziono dotąd leku. Jedynym sposobem walki z nim jest codzienna rehabilitacja.

Do 5 roku życia był dzieckiem, które komunikowało się z nami wyłącznie przez prowadzenie naszych rąk w kierunku przedmiotów, jakie były mu potrzebne i krzyku. Obecnie używa wielu pojedynczych słów, krótkich komunikatów, a co najważniejsze ten sposób “rozmowy” z nami daje i jemu i nam dużo satysfakcji. Zabrakłoby miejsca, aby opisać jak wiele zmieniło się na lepsze odkąd zaczęliśmy z nim pracować pod okiem terapeutów. Z własnych środków zakupiliśmy podstawowe urządzenia (ksero, laminarka, aparat fotograficzny), dzięki którym możemy samodzielnie wykonywać wiele pomocy edukacyjnych. Sfinansowaliśmy też pozycje książkowe, szkolenia, konferencje, w których bierzemy czynny udział, aby jak najlepiej nauczyć się pracy z naszym dzieckiem.

Obecnie korzystamy z systematycznej terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapii integracji sensorycznej oraz terapii wspomagających – dogoterapii, hipoterapii, zajęć na pływalni, muzykoterapii. Jesteśmy pod opieką krakowskich terapeutów Poradni Effatha od samego początku – od diagnozy Grzesia (90km od miejsca zamieszkania). Większość zajęć terapeutycznych jest dla nas dostępna tylko odpłatnie, gdyż NFZ ich nie refunduje.

Chcielibyśmy wziąć udział w turnusach rehabilitacyjnych, ale ich koszt jest dla nas nieosiągalny, nawet przy dofinansowaniu uzyskanym z PEFRONU. Część wydatków pokrywamy ze środków zgromadzonych na subkoncie założonym Grzesiowi w Fundacji “Zdążyć z Pomocą”. Ważną informacją jest, że otrzymanie refundacji ze środków zgromadzonych na subkoncie Grzesia w Fundacji, dokonywane jest po uprzedniej zapłacie dokonanej przez nas. Najpierw my - rodzice płacimy, potem dokumentujemy i uzasadniamy celowość zakupu, dopiero po akceptacji zostaje dokonana refundacja. Niektórych wydatków fundacja nie refunduje, bądź też nie jesteśmy ich w stanie udokumentować fakturami VAT. Dlatego też zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o wparcie finansowe dla naszego dziecka .Liczy się każda, nawet najdrobniejsza suma.

Wiele razy to my pomagaliśmy innym. Dziś przyszło nam prosić o pomoc. I nie jest to sytuacja komfortowa. Dobro naszego synka stawiamy jednak ponad własna dumę. Niestety nie jesteśmy w stanie pokryć wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją naszego syna.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto:

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

Bank BPH S.A. 61 1060 0076 0000 3310 0018 2660

Tytułem: 7308 Majkut Grzegorz darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Można też przekazać 1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać:

KRS: 0000037904,

a w polu “INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: 7308 Majkut Grzegorz

Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego.

http://dzieciom.pl/podopieczni/73088