09/04/18

“Kiedy miaA?em 5 lat, moja mama zawsze mA?wiA?a mi, A?e szczA?A?cie jest kluczem do prawdziwego A?ycia. Gdy poszedA?em do szkoA?y, spytali mnie kim chcA? byA? gdy dorosnA?. OdpowiedziaA?em, A?e chcA? byA? szczA?A?liwy.
Powiedzieli mi, A?e nie zrozumiaA?em pytania. Ja im powiedziaA?em, A?e nie rozumiejA? A?ycia.”

John Lennon

dsc06496

dsc06492

dsc06489a

MA?wik

09/04/18

Wiele razy mA?wiA?am, A?e moim marzeniem jest rozmawiaA? z GrzeA?kiem. CieszyA?am siA? z kaA?dej samogA?oski, sylaby, wyrazu, ktA?re siA? zaczA?A?y pojawiaA? po 5 latach. Nie ma chyba wiA?kszej radoA?ci. DzieliA?am siA? z Wami na blogu kaA?dA? z nich. Niestety od wielu lat Grzesiek wyraA?a tylko pojedyncze proA?by, komunikacja nie rozwija siA?. Nie ma w nim chA?ci do wyraA?ania prA?A?b. StronA? aktywna zawsze jesteA?my my. Pytamy. On odpowiada. Albo nie. Nie jest to wymiana zdaA?, o jakiej marzyliA?my. PrA?bowaliAi??my PECS.Ai?? SzkoliAi??am siAi?? , szkolili siAi?? nauczyciele w szkole specjalnej. Niestety zostaliAi??my z PECS-em sami. Nie uciAi??gnAi??liAi??my tego. PracowaliAi??my nadal tak, jak umieliAi??my. Lata mijaAi??y. TrafiAi??am na grupAi?? mam, ktA?re odpowiadaAi??y na moje pytania, odbieraAi??y telefony, znajdowaAi??y czas na zadanie pytania. WsiAi??knAi??Ai??am. WiedziaAi??am, A?e nie jestem juA? sama. 11 marca . Kierunek A?A?dA?. Szkolenie z obsAi??ugi komunikatora MA?wik. Nie poddajemy siAi??. Najtrudniejsze jest bycie moderatorem. Modelowanie to sAi??owo klucz. Kiedy oglAi??dam, jak niektA?re dzieci pracujAi?? z MA?wikiem wiem, A?e warto. Przyjdzie jeszcze taki moment, A?e MA?wik “powie” - “kocham CiAi??, mamo” a z drugiej strony bAi??dzie siedziaAi?? uAi??miechniAi??ty Grzesiek.

1% na rozgadanie GrzeA?ka

18/02/18

Kochani, jeA?li moA?ecie a?? wesprzyjcie GrzeA?ka 1% i pomA?A?cie rozprzestrzeniA? siA? tej informacji.
To szansa dla niego na rozwA?j komunikacji, ktA?ra jest wciA?A? zaburzona.
Kto mnie zna, ten wie, A?e bez mA?wienia nie istniejA?.
PomA?A?cie zaistnieA? w tej rozmowie rA?wnieA? naszemu synowi. Niech siA? rozgada!
:)
PozdrawiamyA? serdecznie.
Agnieszka i Krzysiek

ZauwaA?yliAi??cie zmiany? :)

ZauwaA?yliA?cie zmiany? :)